SẢN PHẨM NỔI BẬT

150,000770,000
150,000640,000

HOA LÁ / TĨNH VẬT

Chậu Cây Nhỏ – CV187

450,0001,230,000
380,000860,000

HOA LÁ / TĨNH VẬT

Hoa Trắng – CV128

150,000770,000
150,000770,000
450,0001,230,000
620,0001,200,000
300,000820,000
450,0001,230,000
1,050,0001,490,000

HOA LÁ / TĨNH VẬT

Hoa Vàng và Lá – CV224

1,320,000
1,050,0001,490,000
120,000770,000
1,340,000
120,000770,000

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

320,000770,000
380,000800,000
320,000770,000
130,0001,240,000
530,0001,650,000
130,0001,240,000
580,000780,000
130,0001,240,000

TIN TỨC NỔI BẬT

HÌNH THẬT TỪ KHÁCH HÀNG